Sin city vee sexy cam video

(You should now change your clothes.) 2) Palitan mo ang damit mo.

(You should not pay attention to his weaknesses.) 2) Pansinin mo naman ang manliligaw mo.

(Give some attentin to your suitor.) Word: para8 Passive Verb: ipara English Definition: (verb) to cause a vehicle to stop L2 Definition: Notes: Examples: Ipara mo ang kotse diyan sa tapat ng bahay.

(Stop the car there infront of the house.) Word: parada2 Active Verb: pumarada Passive Verb: iparada English Definition: (verb) to stop; to stop a vehicle; to park L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sabi ng pulis pumarada raw tayo dito sa harap ng presinto.

(The policeman said that we should park the car infront of the station.) 2) Iparada mo ang iyong motorsiklo sa harap ng presinto.

Word: pa2 English Definition: (adv) more; yet; still Notes: expresses the immaturity or continuance of a situation and stands in contrast with NA, as MABUTI PA, better yet; BASA PA ANG DAMIT, the clothes are still wet.

Word: paalam2 Active Verb: magpaalam English Definition: (verb) to bid goodbye L2 Definition: Notes: Examples: Magpaalam na kayo sa inyong lolo at lola at tayo ay uuwi na.(You pass on some rice over here.) 2) Ipasa mo ang kanin dito.(Pass on some rice here.) Word: pasan2 Active Verb: magpasan Passive Verb: pasanin English Definition: (verb) to carry on one's back or shoulders L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpasan ka ng isang sakong bigas.(Insert your finger in the hole.) Word: pastol1 Active Verb: magpastol Passive Verb: pastulin English Definition: (verb) to herd animals L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpastol ka ng mga baka sa bukid.(You herd the cows in the field.) 2) Pastulin mo ang mga baka sa bukid.(You bring up some coffee to my room.) 2) Ipanhik mo dito ang telebisyon.